loader image
 

Blog

https://2khukuk.com/wp-content/uploads/2021/09/Adsiz-800-x-750-px-1-800x720.png

Tazminat ve Sair İşçilik Alacakları, Bordroya Yansıtılan Değil; Fiili Olarak Verilen Bedel Üzerinden Hesaplanmalıdır: İşçi işveren ilişkisinden doğan alacaklarda ve sonrasında meydana gelen muhtemel uyuşmazlıklarda ortaya çıkan ana sorunlardan biri de ilgili tazminatın ya da işçilik alacağının hesaplanmasında baz alınan işçinin ücretidir. Uygulamada, kimi işverenler, gerçekte ödenen ücretin aksine bordroya yansıtılan ve SGK’ya bildirilen ücret...

https://2khukuk.com/wp-content/uploads/2021/09/Adsiz-800-x-750-px-2-800x720.png

Tedavi giderleri zarar görenin sağlığına kavuşması için gerekli tüm giderleri kapsar. (Karademir, Ekinci, İşçilik Alacakları, Seçkin, s 365) Hangi masraf kalemlerinin tedavi gideri sayılabileceği hususunda önemle belirtilmesi gereken diğer bir husus ise, tedavi amaçlı tıbbi uygulamaların işçiyi tamamen iyileştirmek zorunda olmadığıdır. (Yargıtay 17 HD, 2013/3735 E, 2014/8073 K, 22/05/2014) Sadece uygulaması itibariyle mevcut tedavi giderlerinin...

https://2khukuk.com/wp-content/uploads/2021/09/Adsiz-800-x-750-px-3-800x720.png

İşçinin tazminat ya da sair işçilik alacaklarına dair hesaplama yapılırken esas alınan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin göz önünde tutulacağı, genel kuraldır. (Karademir, Ekinci, İşçilik Alacakları, Seçkin, 2. Baskı, s 378) Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen...