loader image
 

Hakkımda

Av Mehmet Fatih KERİMOĞLU

Avukat Arabulucu Kurucu Ortak

TELEFON
0 422 323 33 93

İşçi – İşveren İlişkisinden ve İş Kazalarından Kaynaklı alacak ve tazminat davaları, Bilişim ve Medya Hukuku Davaları

Özgeçmiş

EĞİTİM

Avukat ve Arabulucu Mehmet Fatih Kerimoğlu, Malatya doğumludur. Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kerimoğlu, Malatya Anadolu Lisesi, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlköğretimokulu ve Malatya 30 Ağustos İlkokulu’nda eğitim görmüştür.

AÜ’de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Kerimoğlu, “Yerel Yönetimler ve Büyükşehir Belediyeciliği” alanında çalışmalar yapmıştır. Aktif siyasette de görev alan Kerimoğlu, bir siyasal partide çeşitli görevlerde bulunmuştur.

ALANLARI

2020 yılından beri Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı görevini de yürüten Kerimoğlu, birçok STK’da kurucu ve yönetici olarak da görevler yapmıştır.

Medya ve iletişim alanlarında da çeşitli çalışmalar yapan Kerimoğlu, 1997 yılından itibaren önce Malatya’da yer alan yerel radyo, TV ve gazetelerde; 2004 yılından itibaren ulusal birçok TV ve radyolarda, program yapımcılığı, sunuculuğu, haber editörlüğü gibi görevler almıştır. Bu süreçte birçok ödül ve başarılar elde etmiştir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazıları yayımlanan Kerimoğlu, hali hazırda yayın hayatına kısmen de olsa devam etmeye çalışmaktadır.

İŞ HAYATI

Avukat Fatih Kerimoğlu,  avukatlık hayatının çok büyük bir kısmını “İş Hukuku ve İşçi Hakları Savunuculuğu” na ayırmıştır. Hali hazırda işçi ve işveren ilişkisinden kaynaklı hukuki uyuşmazlıklarda, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklı tazminat davalarında önemli çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca bu alanlarda Bilirkişilik ve Uzman Arabuluculuk yapmaya devam etmektedir.

2k Hukuk Merkezi’nin kurucu ortaklarından olan; İş Hukuku, Medya Hukuku, Bilişim Hukuku, Tüketici Hukuku ve genel hatlarıyla tazminat hukuku alanlarında da spesifik olarak çalışmalar yapan Kerimoğlu, kimi önemli şirketlere de danışmanlık hizmeti vermektedir.

012345678900123456789001234567890Dava
0123456789001234567890Deneyim
0123456789001234567890Sertifika
0123456789001234567890Ödül

İletişim Fatih Kerimoğlu